Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Quiz 1. Znajdź pary.

Jak rodzi się rozumienie tekstu. Ćwiczenie ppt

Poznanie naukowe. Ćwiczenie ppt

Formy bezosobowe. Ćwiczenie ppt

Quiz 2. Połącz w pary.

Quiz 3. Uporządkuj zdania.

Quiz 4. Połącz w pary.

Quiz 5. Uzupełnij podanie.

Rozdział I. Archeologia

Wskazówki dla czytającego. Jak rodzi się rozumienie tekstu

Rozdział II. Egiptologia

Gra planszowa pdf

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Animowana prezentacja pozwala wprowadzić lub powtórzyć różne strategie rozumienia tekstu.

Trochę słownictwa tematycznego

Poznanie naukowe

Słuchanie nr 1
s. 15, ćw. 8

Trochę słownictwa tematycznego

Quiz 1. Znajdź litery.

Quiz 2. Pogrupuj słowa.

Quiz 3. Znajdź pary.

Quiz 4. Znajdź pary.

Quiz 5. Ułóż litery.

Komunikacja naukowa

Trochę gramatyki

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Komunikacja naukowa. Ćwiczenie ppt

Rozdział III i IV

Rozdział V i VI

Rozdział VII i VIII

Rozdział IX i X

Rozdział XI i XII

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XV i powtórka końcowa

Słuchanie nr 2
s. 21, ćw. 7

Wskazówki, rozdział I i II - TU JESTEŚ