Wskazówki, rozdział I i II - TU JESTEŚ

Słuchanie nr 2

s. 21, ćw. 7

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XI i XII

Rozdział IX i X

Rozdział VII i VIII

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Komunikacja naukowa. Ćwiczenie ppt

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Trochę gramatyki

Komunikacja naukowa

Quiz 5. Ułóż litery.

Quiz 4. Znajdź pary.

Quiz 3. Znajdź pary.

Quiz 2. Pogrupuj słowa.

Quiz 1. Znajdź litery.

Trochę słownictwa tematycznego

Słuchanie nr 1

s. 15, ćw. 8

Poznanie naukowe

Trochę słownictwa tematycznego

Animowana prezentacja pozwala wprowadzić lub powtórzyć różne strategie rozumienia tekstu.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Gra planszowa pdf

Rozdział II. Egiptologia

Wskazówki dla czytającego. Jak rodzi się rozumienie tekstu

Rozdział I. Archeologia

Quiz 5. Uzupełnij podanie.

Quiz 4. Połącz w pary.

Quiz 3. Uporządkuj zdania.

Quiz 2. Połącz w pary.

Formy bezosobowe. Ćwiczenie ppt

Poznanie naukowe. Ćwiczenie ppt

Jak rodzi się rozumienie tekstu. Ćwiczenie ppt

Quiz 1. Znajdź pary.

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów