Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Rozdział III. Genetyka

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 1. Wybierz odpowiedź.

Trochę słownictwa tematycznego

Wskazówki, rozdział I i II

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV - TU JESTEŚ

Rozdział VII i VIII

Rozdział IX i X

Rozdział XI i XII

Rozdział XIII i XIV

Poznanie naukowe

Quiz 2. Nazwij wykresy.

Quiz 3. Nazwij części wykresu.

Quiz 4. Wpisz brakujące słowa.

Poznanie naukowe (1). Ćwiczenie ppt

Poznanie naukowe (2). Ćwiczenie ppt

Rozdział IV. Informatyka

Słuchanie nr 3
s. 30, ćw. 9

Słuchanie nr 4
s. 35, ćw. 7

Quiz 5. Zbuduj orzeczenie bierne.

Trochę gramatyki

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 1. Pogrupuj słowa.

Quiz 2. Połącz słowa.

Trochę słownictwa tematycznego

Myślenie naukowe

Quiz 3. Wybierz poprawną odpowiedź.

Quiz 4. Dopasuj słowa.

Quiz 5. Wybierz odpowiednią kategorię.

Związki kauzalne. Ćwiczenie ppt

Rozdział XV i powtórka końcowa