WYKŁAD 2. Definiowanie opisowe

WYKŁAD WSTĘPNY. Strategie, cele, techniki czytania i rozumienia

WYKŁAD 1. Definiowanie klasyczne

Zadaniem studenta jest pogrupowanie pojawiających się przykładów.

0.1. Wykład wstępny. Strategie, cele oraz techniki czytania i rozumienia tekstu. Grupowanie online

Zadaniem studenta jest wybranie, których strategii można użyć, by zrozumieć
znaczenie podkreślonych słów w podanych zdaniach.

0.3. Wykład wstępny. Strategie czytania i rozumienia tekstu (ppt)

Świetny filmik, który jest doskonałą inspiracją do rozmowy o sile motywacji
oraz aktywnym uczeniu się języka obcego.

0.5. Wykład wstępny. Reklama allegro świąteczna z 2017

Animowana prezentacja pozwala na przedstawienie lub powtórzenie strategii skutecznego
rozumienia tekstu.

Animacja pozwala na powtarzanie struktur językowych potrzebnych
do budowania definicji klasycznych nauk, zjawisk, procesów, narzędzi, urządzeń i in.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Zadaniem studenta jest połączenie w pary części definicji.

1.4. Wykład 1. Definiowanie klasyczne. Ćwiczenie online (2)

Zadaniem studenta jest uporządkowanie słów w zdaniach.

1.3. Wykład 1. Definiowanie klasyczne. Ćwiczenie online (1)

Zadaniem studenta jest wybranie jednej poprawnej odpowiedzi.

Zadaniem studenta jest znalezienie pasujących do siebie części zdania.

2.4. Wykład 2. Definiowanie opisowe. Struktury językowe. Ćwiczenie online

2.5. Wykład 2. Definiowanie opisowe. Struktury językowe. Memo online

Zadaniem studenta jest połączenie w pary synonimów.

2.6. Wykład 2. Formy oficjalne i nieoficjalne. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest połączenie w pary definicji i obrazka.

1.2. Wykład 1. Definiowanie klasyczne - copula. Ćwiczenie online

Dla nauczyciela

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Zadaniem studenta jest znalezienie do podkreślonych słów synonimów
należących do rejestru oficjalnego.

2.3. Wykład 2. Formy (nie)oficjalne. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest wybranie jednej poprawnej odpowiedzi.

Zadaniem studenta jest zbudowanie definicji w oparciu o podane wskazówki.

2.2. Wykład 2. Definicja opisowa. Ćwiczenia (2) (ppt)

2.1. Wykład 2. Definicja opisowa. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest określenie, czy podany przykład jest celem, strategią czy techniką czytania
i rozumienia tekstu.

0.2. Wykład wstępny. Strategie, cele oraz techniki czytania i rozumienia tekstu (ppt)

Zadaniem studenta jest zbudowanie trzech definicji tego samego pojęcia na podstawie wskazówek,  przy użyciu różnych copuli oraz synonimicznych określeń.