Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

1.1. Wykład 1. Definicja klasyczna. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest zbudowanie trzech definicji tego samego pojęcia na podstawie wskazówek,  przy użyciu różnych copuli oraz synonimicznych określeń.

0.2. Wykład wstępny. Strategie, cele oraz techniki czytania i rozumienia tekstu (ppt)

Zadaniem studenta jest określenie, czy podany przykład jest celem, strategią czy techniką czytania
i rozumienia tekstu.

2.1. Wykład 2. Definicja opisowa. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest zbudowanie definicji w oparciu o podane wskazówki.

2.2. Wykład 2. Formy (nie)oficjalne. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest znalezienie do podkreślonych słów synonimów
należących do rejestru oficjalnego.

Wykład 3 i 4

Wykład 5 i 6

Wykład 7 i 8

Wykład 9 i 10

Dla nauczyciela

1.2. Wykład 1. Definiowanie klasyczne - copula. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest połączenie w pary definicji i obrazka.

2.5. Wykład 2. Formy oficjalne i nieoficjalne. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest połączenie w pary synonimów.

2.4. Wykład 2. Definiowanie opisowe. Struktury językowe. Memo online

2.3. Wykład 2. Definiowanie opisowe. Struktury językowe. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest znalezienie pasujących do siebie części zdania.

Zadaniem studenta jest wybranie jednej poprawnej odpowiedzi.

1.3. Wykład 1. Definiowanie klasyczne. Ćwiczenie online (1)

Zadaniem studenta jest uporządkowanie słów w zdaniach.

1.4. Wykład 1. Definiowanie klasyczne. Ćwiczenie online (2)

Zadaniem studenta jest połączenie w pary części definicji.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Animacja pozwala na powtarzanie struktur językowych potrzebnych
do budowania definicji klasycznych nauk, zjawisk, procesów, narzędzi, urządzeń i in.

Animowana prezentacja pozwala na przedstawienie lub powtórzenie strategii skutecznego
rozumienia tekstu.

0.5. Wykład wstępny. Reklama allegro świąteczna z 2017

Świetny filmik, który jest doskonałą inspiracją do rozmowy o sile motywacji
oraz aktywnym uczeniu się języka obcego.

0.3. Wykład wstępny. Strategie czytania i rozumienia tekstu (ppt)

Zadaniem studenta jest wybranie, których strategii można użyć, by zrozumieć
znaczenie podkreślonych słów w podanych zdaniach.

0.1. Wykład wstępny. Strategie, cele oraz techniki czytania i rozumienia tekstu. Grupowanie online

Zadaniem studenta jest pogrupowanie pojawiających się przykładów.

WYKŁAD 1. Definiowanie klasyczne

WYKŁAD WSTĘPNY. Strategie, cele, techniki czytania i rozumienia

WYKŁAD 2. Definiowanie opisowe