Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Rozdział VII. Lingwistyka (językoznawstwo)

Rozdział VIII. Psychologia

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 1. Uporządkuj litery.

Quiz 1. Rozwiąż krzyżówkę.

Quiz 5. Wybierz poprawną odpowiedź.

Quiz 4. Pogrupuj imiesłowy.

Quiz 2. Wybierz jedną odpowiedź.

Quiz 4. Uporządkuj słowa.

Quiz 5. Wybierz pasujące do tekstu słowo.

Quiz 3. Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

Trochę słownictwa tematycznego

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Trochę słownictwa tematycznego

Myślenie naukowe

Wskazówki, rozdział I i II

Rozdział IX i X

Rozdział XI i XII

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział III i IV

Rozdział V i VI

Słuchanie nr 8
s. 63, ćw. 9

Trochę gramatyki

Imiesłowy przymiotnikowe. Ćwiczenie ppt

Quiz 2. Odpowiedz na pytania.

Quiz 3. Zbuduj zdania.

Myślenie naukowe

Słuchanie nr 7
s. 56, ćw. 8

Klasyfikowanie. Ćwiczenie ppt

Klasyfikowanie. Gra zespołowa ppt

Rozdział VII i VIII - TU JESTEŚ

To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.