To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.

Rozdział VII i VIII - TU JESTEŚ

Klasyfikowanie. Gra zespołowa ppt

Klasyfikowanie. Ćwiczenie ppt

Słuchanie nr 7

s. 56, ćw. 8

Myślenie naukowe

Quiz 3. Zbuduj zdania.

Quiz 2. Odpowiedz na pytania.

Imiesłowy przymiotnikowe. Ćwiczenie ppt

Trochę gramatyki

Słuchanie nr 8

s. 63, ćw. 9

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XI i XII

Rozdział IX i X

Wskazówki, rozdział I i II

Myślenie naukowe

Trochę słownictwa tematycznego

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Trochę słownictwa tematycznego

Quiz 3. Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

Quiz 5. Wybierz pasujące do tekstu słowo.

Quiz 4. Uporządkuj słowa.

Quiz 2. Wybierz jedną odpowiedź.

Quiz 4. Pogrupuj imiesłowy.

Quiz 5. Wybierz poprawną odpowiedź.

Quiz 1. Rozwiąż krzyżówkę.

Quiz 1. Uporządkuj litery

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Rozdział VIII. Psychologia

Rozdział VII. Lingwistyka (językoznawstwo)

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów