Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Zadaniem studenta jest podpisanie obrazków.

Zadaniem studenta jest zbudowanie rzeczowników odczasownikowych od podanych czasowników.

5.1. Wykład 5. O zależnościach. Ćwiczenia (ppt)

WYKŁAD 5. O zależnościach

5.3. Wykład 5. Rzeczowniki odczasownikowe niegerundialne. Ćwiczenia (ppt)

6.1. Wykład 6. O przyczynie i skutku. Ćwiczenia 1 (ppt)

WYKŁAD 6. O przyczynie i skutku

Zadaniem studenta jest zdecydowanie, czy dane zdanie opisujące związek kauzalny
jest prawdziwe czy fałszywe.

6.2. Wykład 6. O przyczynie i skutku. Ćwiczenia 2 (ppt)

Animacja pozwala na powtórzenie struktur językowych wyrażających związki kauzalne.

Zadaniem studenta jest zbudowanie zdań na podstawie wskazówek.

Animacja pozwala na powtórzenie struktur językowych wyrażających zależności.

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Wykład 3 i 4

Wykład 7 i 8

Wykład 9 i 10

5.4. Wykład 5. Rzeczowniki odczasownikowe niegerundialne. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wybranie jednego pasującego do zdania rzeczownika.

Dla nauczyciela

5.2. Wykład 5. Układ, system, struktura, schemat, model. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wybranie poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące różnych zależności.

6.3. Wykład 6. Wyrażanie przyczyny i skutku (1). Ćwiczenie online

6.4. Wykład 6. Wyrażanie przyczyny i skutku (2). Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wybranie jednej pasującej gramatycznie odpowiedzi.

Zadaniem studenta jest ułożenie z podanych liter słów, które pasują do zdania.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia