Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Zadaniem studenta jest ułożenie z podanych liter słów, które pasują do zdania.

Zadaniem studenta jest wybranie jednej pasującej gramatycznie odpowiedzi.

6.4. Wykład 6. Wyrażanie przyczyny i skutku (2). Ćwiczenie online

6.3. Wykład 6. Wyrażanie przyczyny i skutku (1). Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wybranie poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące różnych zależności.

5.2. Wykład 5. Układ, system, struktura, schemat, model. Ćwiczenie online

Dla nauczyciela

Zadaniem studenta jest wybranie jednego pasującego do zdania rzeczownika.

5.4. Wykład 5. Rzeczowniki odczasownikowe niegerundialne. Ćwiczenie online

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Animacja pozwala na powtórzenie struktur językowych wyrażających zależności.

Zadaniem studenta jest zbudowanie zdań na podstawie wskazówek.

Animacja pozwala na powtórzenie struktur językowych wyrażających związki kauzalne.

6.2. Wykład 6. O przyczynie i skutku. Ćwiczenia 2 (ppt)

Zadaniem studenta jest zdecydowanie, czy dane zdanie opisujące związek kauzalny
jest prawdziwe czy fałszywe.

WYKŁAD 6. O przyczynie i skutku

6.1. Wykład 6. O przyczynie i skutku. Ćwiczenia 1 (ppt)

5.3. Wykład 5. Rzeczowniki odczasownikowe niegerundialne. Ćwiczenia (ppt)

WYKŁAD 5. O zależnościach

5.1. Wykład 5. O zależnościach. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest zbudowanie rzeczowników odczasownikowych od podanych czasowników.

Zadaniem studenta jest podpisanie obrazków.

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów