Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Rozdział XV. Naukowe biografie

Poznanie naukowe

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 1. Połącz zdania.

Quiz 2. Ułóż litery.

Powtórka końcowa

Zbuduj zdania. Ćwiczenie ppt

Trochę gramatyki

Słuchanie nr 15
s. 113, ćw. 1

Wskazówki, rozdział I i II

Rozdział III i IV

Rozdział V i VI

Rozdział VII i VIII

Rozdział IX i X

Rozdział XI i XII

Rozdział XIII i XIV

Quiz 2. Wybierz odpowiedź.

Quiz 1. Posegreguj zdania.

Quiz 3. Wybierz odpowiedź.

Zgadnij słowo. Ćwiczenie ppt

Opisz schemat. Ćwiczenie ppt

Rozdział XV i powtórka końcowa - TU JESTEŚ