Quiz 5. Uporządkuj zdania.

Quiz 3. Wpisz brakującą część przyimka wtórnego.

Quiz 4. Wybierz pasujące do tekstu słowo.

Myślenie naukowe

To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 4. Odpowiedz na pytania.

Związki kauzalne. Ćwiczenie ppt

O wpływie. Ćwiczenie ppt

Quiz 1. Wybierz jedną odpowiedź.

Quiz 2. Zbuduj słowa z liter.

Trochę słownictwa

tematycznego

Quiz 3. Wybierz odpowiedź.

Myślenie naukowe

Rozdział XIII i XIV - TU JESTEŚ

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział XI i XII

Rozdział IX i X

Rozdział VII i VIII

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Wskazówki, rozdział I i II

Słuchanie nr 14

s. 101, ćw. 1

Quiz 2. Wybierz odpowiedź.

Quiz 1. Opisz obrazek.

Trochę słownictwa

tematycznego

Słuchanie nr 13

s. 100, ćw. 9

Rozdział XIV. (Al)chemia

Rozdział XIII. Sozologia

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów