Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Rozdział XIII. Sozologia

Rozdział XIV. (Al)chemia

Słuchanie nr 13
s. 100, ćw. 9

Trochę słownictwa
tematycznego

Quiz 1. Opisz obrazek.

Quiz 2. Wybierz odpowiedź.

Słuchanie nr 14
s. 101, ćw. 1

Wskazówki, rozdział I i II

Rozdział III i IV

Rozdział V i VI

Rozdział VII i VIII

Rozdział IX i X

Rozdział XI i XII

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział XIII i XIV - TU JESTEŚ

Myślenie naukowe

Quiz 3. Wybierz odpowiedź.

Trochę słownictwa
tematycznego

Quiz 2. Zbuduj słowa z liter.

Quiz 1. Wybierz jedną odpowiedź.

O wpływie. Ćwiczenie ppt

Związki kauzalne. Ćwiczenie ppt

Quiz 4. Odpowiedz na pytania.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.

Myślenie naukowe

Quiz 4. Wybierz pasujące do tekstu słowo.

Quiz 3. Wpisz brakującą część przyimka wtórnego.

Quiz 5. Uporządkuj zdania.