Szanowni Państwo,
ta strona internetowa powstała głównie po to, by wzbogacić wydanie papierowe Studiologii o dodatkowe materiały (edukacyjny software) do wykorzystania przez Państwa w czasie zajęć lub przez studentów w pracy domowej.
Zaletą strony jest także bezcenna dla mnie jako autorki podręcznika i strony możliwość nawiązania kontaktu z Państwem. Szczerze zachęcam do dzielenia się ze mną uwagami, komentarzami, przemyśleniami, sugestiami, opiniami. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć platformę wymiany myśli i doświadczeń. Czekam na Państwa maile, mój adres to: kontakt@studiologia.edu.pl.

I. Klucze do wybranych ćwiczeń

III. Animacja przedstawia kilka inspirujących cytatów z literatury fachowej na temat języka naukowego, czytania tekstu naukowego oraz nauczania.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Powtórka z materiału prezentowanego w Studiologii ma formę gry. Biorą w niej udział dwie lub więcej osób. Rzucają one 2 razy kostką i odpowiadają na pytania znajdujące się na skrzyżowaniu cyfr. Kto odpowie na największą liczbę pytań, zdobywa tytuł NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH.

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Gra językowa (pdf)

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Zadaniem studenta jest dopasowanie fragmentów zdań.

Wykład 7. O porównywaniu. Analityzmy werbo-nominalne. Układanka (pdf)

Zadaniem studenta jest porównanie przedstawionych na planszy obiektów i zjawisk.

Wykład 7. O porównywaniu. Plansza (pdf)

Wykład 5. O zależnościach. Układanka (pdf)

Zadaniem studenta jest połączenie zależących od siebie elementów, a następnie zbudowanie zdań.

Zadaniem studenta jest posegregowanie fraz, a następnie użycie jak największej ich liczby w czasie debaty.                                   Do zdobycia jest tytuł NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH.

Wykład 4. Debata. Frazy (pdf)

Gra zespołowa. Studenci dzielą się na kilkuosobowe drużyny. Ich zadaniem jest podzielenie według określonego kryterium
15 przedstawionych obiektów na grypy trzy- do pięcioelementowe tak, by każda rzecz została przyporządkowana.
Zwycięża drużyna, która w ciągu 10 minut zaproponuje największą liczbę kryteriów podziału.

Zadaniem studenta jest nazwanie nauk przedstawionych na planszy oraz zbudowanie nazw naukowców oraz przymiotników.

Wykład 3. Klasyfikowanie. Gra (pdf)

Wykład 3. Nazwy nauk i naukowców. Plansza (pdf)

Praca w parach. Zadaniem studenta jest odgadnięcie zdefiniowanego przez kolegę lub koleżankę słowa.

Wykład 1+2. Definicja klasyczna i opisowa. Struktury językowe. Zgadywanka (pdf)

Zadaniem studenta jest posegregowanie czasowników potrzebnych do zdefiniowania procesu, zjawiska, nauki, urządzenia lub narzędzia.

Wykład 1. Definicja klasyczna. Struktury językowe. Układanka (pdf)

Zadaniem studenta jest posegregowanie karteczek na 3 grupy: celów, strategii i technik czytania.

Wykład wstępny. Strategie czytania i rozumienia tekstu. Układanka (pdf)

II. Gry językowe (układanki, zgadywanki, plansze) przeznaczone są do wydrukowania i zastosowania
w czasie zajęć. Pełnią one funkcję ćwiczeń utrwalających wprowadzone struktury językowe.

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów