Wejdź na stronę podręcznika "Łowcy słów"

Wejdź na stronę podręcznika "Studiologia"

Studiologia & Łowcy słów

Izabela Kugiel-Abuhasna

ŁOWCY SŁÓW

podręcznik

popularnonaukowy

dla cudzoziemców

na poziomie B1

Izabela Kugiel-Abuhasna

STUDIOLOGIA

podręcznik

polskiego języka naukowego

dla cudzoziemców

na poziomie B1

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów