To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.

Trochę gramatyki

Quiz 6. Zbuduj imiesłowy przymiotnikowe czynne.

Quiz 5. Odpowiedz na pytania.

Quiz 4. Uporządkuj fazy procesu.

Quiz 3. Synonimy czy nie?

Fazy procesu. Ćwiczenie ppt

Kiedy powstały te dzieła sztuki? Ćwiczenie ppt

Quiz 3. Uporządkuj podane określenia czasu.

Quiz 2. Uporządkuj litery.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 1. Uporządkuj słowa.

Quiz 1. Uporządkuj epoki.

Myślenie naukowe

Poznanie naukowe

Rozdział IX i X

Rozdział VII i VIII

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział XI i XII - TU JESTEŚ

Rozdział XIII i XIV

Wskazówki, rozdział I i II

Trochę słownictwa

tematycznego

Słuchanie nr 12

s. 91, ćw. 5

Słuchanie nr 11

s. 80, ćw. 1

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Trochę słownictwa

tematycznego

Quiz 5. Uporządkuj frazy.

Quiz 4. Uporządkuj frazy na osi czasu.

Quiz 2. Połącz obiekt i czas jego powstania.

Rozdział XII. Kognitywistyka 

Rozdział XI. Antropologia 

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów