Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Rozdział XI. Antropologia 

Rozdział XII. Kognitywistyka 

Quiz 2. Połącz obiekt i czas jego powstania.

Quiz 4. Uporządkuj frazy na osi czasu.

Quiz 5. Uporządkuj frazy.

Trochę słownictwa
tematycznego

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Słuchanie nr 11
s. 80, ćw. 1

Słuchanie nr 12
s. 91, ćw. 5

Trochę słownictwa
tematycznego

Wskazówki, rozdział I i II

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XI i XII - TU JESTEŚ

Rozdział XV i powtórka końcowa

Rozdział III i IV

Rozdział V i VI

Rozdział VII i VIII

Rozdział IX i X

Poznanie naukowe

Myślenie naukowe

Quiz 1. Uporządkuj epoki.

Quiz 1. Uporządkuj słowa.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Quiz 2. Uporządkuj litery.

Quiz 3. Uporządkuj podane określenia czasu.

Kiedy powstały te dzieła sztuki? Ćwiczenie ppt

Fazy procesu. Ćwiczenie ppt

Quiz 3. Synonimy czy nie?

Quiz 4. Uporządkuj fazy procesu.

Quiz 5. Odpowiedz na pytania.

Quiz 6. Zbuduj imiesłowy przymiotnikowe czynne.

Trochę gramatyki

To ćwiczenie lepiej wykonać w parach.