Studiologia jest podręcznikiem pod wieloma względami innym od tych, którymi posługujemy się w naszej pracy z cudzoziemcami. Ta odmienność może rodzić pewne trudności, stąd chciałabym podzielić się z Państwem  kilku uwagami na ten temat.

Po pierwsze, podręcznik służy do nauki języka, ale ma także pomagać w rozwijaniu umiejętności akademickich, których ćwiczenie jest w moim przekonaniu równie ważne, więc należy im poświęcić odpowiednio długi czas na zajęciach. Nie żałujmy naszym kursant(k)om godzin na stosowanie strategii, tworzenie notatek, poszukiwanie źródeł informacji, pracę z NKJP, rezerwując na te cele nawet całe zajęcia. Zdobycie lub udoskonalenie tych umiejętności z pewnością zaprocentuje w przyszłości, gdy podejmą oni "prawdziwe" studia.

Po drugie, podręcznik nastawiony jest bardziej na zdobywanie, odkrywanie oraz aktywowanie wiedzy niż jej podawanie. To wymaga od nas, nauczycieli, dużej tolerancji na błędy, które są naturalnym elementem poszukiwań poznawczych. Moim zdaniem lepiej podjąć ryzyko, że student(ka) nie poradzi sobie z jakimś zadaniem, niż podać mu/jej gotowe rozwiązanie.

Po trzecie, książka opiera się na założeniu, że pozytywna motywacja i dobre emocje są istotną częścią procesu nauczania, tak więc różnymi sposobami dąży do maksymalizacji sukcesu jej użytkowników. Zadania do wykonania nigdy nie są szczególnie trudne, ponieważ dla wielu naszych studentów uczenie się abstrakcyjnego, oficjalnego i erudycyjnego języka naukowego to pierwsze kroki stawiane na tej drodze. Pozytywne motywowanie z naszej strony to sposób na "osłodzenie" trudu i wysiłku kursantów. Ich ciężka praca i równoczesny brak sukcesów oznaczałby szybkie zniechęcenie, a tego przecież nie chce żadna ze stron procesu dydaktycznego. Studiologia jest oparta na idei CLIL (Content and Language Integrated Learning), w której wspieranie uczącego się podmiotu (scaffolding) jest jednym z filarów nauczania.

Zapraszam do obejrzenia webinarium będącego autorską prezentacją podręczników "Łowcy słów"
(do 47 minuty nagrania) oraz "Studiologia" (druga część wystąpienia od 47 minuty do końca).

 

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów