Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Dla każdego cudzoziemca, który chciałby poznać naukową odmianę języka polskiego, rozwinąć swoje kompetencje językowe i przejść
na wyższy poziom zaawansowania.

Dla kogo jest ten podręcznik? (3)

Dla studentów, którzy już rozpoczęli studia na polskiej uczelni, i chcą rozwinąć swój język, by osiągnąć sukces edukacyjny. Podręcznik przydaje się na wszystkich kierunkach studiów: politechnicznych, humanistycznych, ekonomicznych i in.

Dla kogo jest ten podręcznik? (2)

Dla osób, które chcą się językowo
i strategicznie przygotować
do podjęcia studiów na polskich uczelniach.

Dla kogo jest ten podręcznik? (1)

Izabela Kugiel-Abuhasna

STUDIOLOGIA

podręcznik

polskiego języka naukowego

dla cudzoziemców na poziomie B1

Studiologia & Łowcy słów

Czego nauczysz się z tej książki?

Jakie umiejętności akademickie nabędziesz?

Co będziesz wiedzieć i umieć?

 • jak pisać i mówić w języku naukowym
 • jakich słów i kolokacji używać, by wyrażać złożone procesy myślowe (np. porównywać lub klasyfikować)
 • jakie strategie i techniki stosować, by czytać i rozumieć teksty naukowe
 • jak nawigować po tekście naukowym
 • jak przetwarzać (selekcjonować, hierarchizować, porządkować) informacje z tekstu naukowego,
  by potem je łatwiej zapamiętać
 • jak prowadzić naukową debatę
 • jak napisać grzeczny e-mail do prowadzącego zajęcia
 • jak przygotować dobrą prezentację
 • gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji
 • jak sporządzić dobrą notatkę
 • jak rozwijać kompetencję leksykalną pracując ze słownikami kontekstowymi oraz korpusem języka polskiego

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Wykład 3 i 4

Wykład 5 i 6

Wykład 7 i 8

Wykład 9 i 10

Dla nauczyciela

Czym jest język naukowy?

Przykładowy rozdział do pobrania

Autorska prezentacja podręcznika