Autorska prezentacja podręcznika

Przykładowy rozdział do pobrania

Czym jest język naukowy?

Dla nauczyciela

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Czego nauczysz się z tej książki?

Jakie umiejętności akademickie nabędziesz?

Co będziesz wiedzieć i umieć?

 • jak pisać i mówić w języku naukowym
 • jakich słów i kolokacji używać, by wyrażać złożone procesy myślowe (np. porównywać lub klasyfikować)
 • jakie strategie i techniki stosować, by czytać i rozumieć teksty naukowe
 • jak nawigować po tekście naukowym
 • jak przetwarzać (selekcjonować, hierarchizować, porządkować) informacje z tekstu naukowego,
  by potem je łatwiej zapamiętać
 • jak prowadzić naukową debatę
 • jak napisać grzeczny e-mail do prowadzącego zajęcia
 • jak przygotować dobrą prezentację
 • gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji
 • jak sporządzić dobrą notatkę
 • jak rozwijać kompetencję leksykalną pracując ze słownikami kontekstowymi oraz korpusem języka polskiego

Studiologia & Łowcy słów

Izabela Kugiel-Abuhasna

STUDIOLOGIA

podręcznik

polskiego języka naukowego

dla cudzoziemców na poziomie B1

Dla kogo jest ten podręcznik? (1)

Dla osób, które chcą się językowo
i strategicznie przygotować
do podjęcia studiów na polskich uczelniach.

Dla kogo jest ten podręcznik? (2)

Dla studentów, którzy już rozpoczęli studia na polskiej uczelni, i chcą rozwinąć swój język, by osiągnąć sukces edukacyjny. Podręcznik przydaje się na wszystkich kierunkach studiów: politechnicznych, humanistycznych, ekonomicznych i in.

Dla kogo jest ten podręcznik? (3)

Dla każdego cudzoziemca, który chciałby poznać naukową odmianę języka polskiego, rozwinąć swoje kompetencje językowe i przejść
na wyższy poziom zaawansowania.

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów