Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Wykład 1 - słuchanie nr 1

Wykład 2 - słuchanie nr 2

Wykład 3 - słuchanie nr 3

Wykład 4 - słuchanie nr 4

Wykład 5 - słuchanie nr 5

Wykład 6 - słuchanie nr 6

Wykład 7 - słuchanie nr 7

Wykład 8 - słuchanie nr 8

Wykład 9 - słuchanie nr 9

Wykład 10 - słuchanie nr 10