9.5. Wykład 9. Internacjonalizmy (2). Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wpisanie synonimów wyróżnionych w zdaniach słów.

Zadaniem studenta jest połączenie synonimów - zapożyczeń i i słów rdzennie polskich.

WYKŁAD 10. Poznanie naukowe

Animacja pozwala na powtórzenie słów i kolokacji pozwalających
na opis faz procesu poznania naukowego.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Zadaniem studenta jest ułożenie na podstawie wskazówek z podanych liter słów opisujących różne aspekty poznania naukowego.

Zadaniem studenta jest połączenie kolokacji wyrażających różne części poznania naukowego.

10.4. Wykład 10. Poznanie naukowe (2). Ćwiczenie online

10.3. Wykład 10. Poznanie naukowe (1). Ćwiczenie online

Animacja prezentuje struktury językowe pozwalające używać strony biernej w przedstawianiu laureatów Nagrody Nobla.

10.6. Wykład 10. E-mail do prowadzącego zajęcia (2). Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest wypełnienie luk w e-mailu do wykładowcy.

Zadaniem studenta jest uporządkowanie części e-maila do prowadzącego zajęcia.

10.5. Wykład 10. E-mail do prowadzącego zajęcia (1). Ćwiczenie online

Dla nauczyciela

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Zadaniem studenta jest określenie, jak się nazywa opisana w przykładzie faza poznania naukowego.

10.1. Wykład 10. Fazy poznania naukowego. Stryktury językowe. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest wybranie odpowiedzi na pytania związane z rozwojem ludzkiej cywilizacji.

9.7. Wykład 9. Z tajemnic języka naukowego. Strona bierna (ppt)

Zadaniem studenta jest połączenie synonimów - zapożyczeń i i słów rdzennie polskich.

9.4. Wykład 9. Internacjonalizmy (1). Ćwiczenie online

Celem animacji jest powtórzenie słów i kolokacji opisujących proces.

Zadaniem studenta jest uporządkowanie 6 faz poznania naukowego.

Zadaniem studenta jest dopasowanie słów do opisu procesu produkcji whisky.

Zadaniem studenta jest przyporządkowanie kolejnych faz tsunami do obrazka.

Zadaniem studenta jest uporządkowanie oraz opisanie kolejnych faz procesu rekrutacji oraz cyklu rozwojowego żaby.

WYKŁAD 9. Opis procesu

9.1. Wykład 9. O opisie procesu. Ćwiczenia (ppt)

9.3. Wykład 9. Opis procesu. Ćwiczenie online

9.2. Wykład 9. Fazy procesu. Ćwiczenie online

10.2. Wykład 10. Fazy poznania naukowego. Ćwiczenie online

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów