Te ćwiczenia lepiej wykonać w parach.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Rozdział XV i powtórka końcowa

Trochę słowotwórstwa

Quiz 7. Zbuduj przymiotnik złożony.

Słuchanie nr 9

s. 71, ćw. 10

Budowa, wpływ, funkcja. Ćwiczenie ppt

Trochę słowotwórstwa

Rozdział VII i VIII

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Rozdział XIII i XIV

Rozdział IX i X - TU JESTEŚ

Rozdział XI i XII

Wskazówki, rozdział I i II

Myślenie naukowe

Myślenie naukowe

Słuchanie nr 10

s. 72, ćw. 1

Trochę słownictwa tematycznego

Trochę słownictwa tematycznego

Quiz 4. Ułóż zdania.

Quiz 6. Zgadnij słowa.

Quiz 5. Wybierz jedną odpowiedź.

Quiz 1. Nazwij liczby.

Quiz 1. Połącz słowo i obrazek.

Quiz 6. Uporządkuj litery.

Quiz 7. Odpowiedz na pytania.

Zadanie kreatywne.

Quiz 5. Odpowiedz na pytania.

Quiz 4. Wpisz brakujące słowo.

Quiz 3. Połącz początek i koniec słowa.

Quiz 2. Wybierz pasujące słowo.

Quiz 3. Wybierz pasujące słowa.

Quiz 2. Znajdź synonimy.

Animowana prezentacja pozwala na wizualizację i wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa tematycznego.

Rozdział X. Robotyka

Rozdział IX. Mikrobiologia

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów