POWTÓRKA KOŃCOWA

Repetitio 6. Powtórka końcowa.
Powyższa gra językowa online w formie ruletki

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Ćwiczenia (ppt)

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Ćwiczenia online (3)

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Ćwiczenia online (2)

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Ćwiczenia online (1)

Repetitio 5. Opis procesu i poznanie naukowe. Ćwiczenia online

Repetitio 4. Porównywanie i przedstawianie danych. Ćwiczenia online

Repetitio 6. Powtórka końcowa. Planszowa gra językowa (pdf)

Dla nauczyciela

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Wszystkie ćwiczenia online podlegają automatycznej korekcie błędów oraz wyświetlają poprawne odpowiedzi.

Repetitio 3. Zależności oraz przyczyna i skutek. Ćwiczenie online

Repetitio 2. Klasyfikowanie i analizowanie. Ćwiczenie online

Repetitio 1. Definiowanie klasyczne i opisowe. Ćwiczenie online

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów