Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów

Do każdego z 11 wykładów podręcznika znajdują się na tej stronie dodatkowe materiały do pobrania,
które mogą zostać użyte zarówno przez nauczycieli podczas zajęć, jak i przez studentów w pracy domowej.

Są to:

- ćwiczenia w formie animowanych prezentacji multimedialnych (ppt), w których odpowiedź pojawia się
po każdorazowym kliknięciu,

- filmiki animowane, idealnie nadające się do powtarzania struktur językowych,

- klucze do wybranych ćwiczeń,

- testy online i in.

Materiały zostały uporządkowane w 7 zakładkach.

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Wykład 3 i 4

Wykład 5 i 6

Wykład 7 i 8

Wykład 9 i 10

Dla nauczyciela

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia