WYKŁAD 4. Analizowanie

Zadaniem studenta jest uzupełnienie luk w tekście klasyfikującym pojazdy.

3.4. Wykład 3. Prefiksy - internacjonalizmy. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest zrozumienie znaczenia prefiksów i wybór jednej poprawnej odpowiedzi.

Zadaniem studenta jest posegregowanie podanych słów.

3.2. Wykład 3. O klasyfikowaniu. Ćwiczenie online

4.2. Wykład 4. O analizowaniu. Ćwiczenie online

Fragment filmu "Wall-e" jest dobrą inspiracją do rozmowy o roli robotów w przyszłości.

Animacja zawiera struktury językowe pomocne w wyrażaniu operacji myślowej analizowania.

Animacja zawiera struktury językowe pomocne w wyrażaniu operacji myślowej klasyfikowania.

Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Zadaniem studenta jest posegregowanie podanych słów.

3.3. Wykład 3. Z tajemnic języka naukowego. Nazwy nauk i naukowców. Ćwiczenie online

Dla nauczyciela

Zadaniem studenta jest wybór poprawnej formy imiesłowu.

4.5. Wykład 4. Z tajemnic języka naukowego. Imiesłowy przymiotnikowe. Ćwiczenie online

Wykład 9 i 10

Wykład 7 i 8

Wykład 5 i 6

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Prezentacja zawiera przykłady zastosowań sztucznej inteligencji i może być inspiracją debaty na ten temat.

4.4. Wykład 4. Zastosowanie sztucznej inteligencji (ppt)

Wykład 4. O analizowaniu. Ćwiczenie online

Zadaniem studenta jest nazwanie pokazanych w prezentacji części książki.

4.3. Wykład 4. Budowa książki. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest ułożenie z liter właściwych słów i fraz opisujących budowę czegoś.

Zadaniem studenta jest zbudowanie zdań w oparciu o podane wskazówki.

4.1. Wykład 4. O analizowaniu. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest opisanie przedstawionych schematów oraz narysowanie schematu
na podstawie krótkiego tekstu.

WYKŁAD 3. Klasyfikowanie

3.1. Wykład 3. O klasyfikowaniu. Ćwiczenia (ppt)

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów