strona 115, zadanie 3

1. badanie

2. założenie

3. ustalenie

4. przekonanie

5. przypuszczenie

6. twierdzenie

7. doświadczenie

8. wniosek

9. dowód

10. konkluzja

11. obserwacja

strona 114, zadanie 2

1. B

2. B

3. B

4. C

5. A

strona 118, zadanie 4

1. D

2. A

3. B

4. C

5. Doktor

6. Doktorze

7. Profesor

8. Profesorze

9. Profesor

10. Profesorze

strona 115, ćwiczenie 1

1. c

2. a

3. b

4. b

5. a

6. c

7. c

8. a

9. b

10. c

strona 115, ćwiczenie 2a

1. B

2. E

3. A

4. D

5. C

strona 114, zadanie 1

1. D

2. C

3. E

4. A

5. B

strona 105, ćwiczenie 5

1. D

2. A

3. F

4. B

5. E

6. C

strona 89, zadanie 2

1. rosną

2. spadają

3. spadający

4. rosła

5. spadała

6. rosły

7. spadały

8. wzrósł # spadł

9. wzrosły # spadły

10. rosnąć = rósł

11. spadać = spadał

12. rosnąć = rosła

13. spadać = spadała

14. będą

15. rosnąć = rosły

16. spadać = spadały

17. wzrośnie

18. wzrosną

19. spadną

20. wzrost

21. ceny o ile?

22. spadkowy

 

 

 

strona 63, ćwiczenie 7

1. proces produkcji czekolady

2. podział potrzeb konsumenta

3. interpretacja wpływu organizacji

4. przebieg badania flory Małopolski

5. wpływ specjalizacji wiedzy na rozwój nauki

strona 51, ćwiczenie 9a

1. daną

2. opisane

3. związane

4. połączone

5. stosowana

6. określonego

7. złożony

8. Badane

strona 58, ćwiczenie 1

1. Układ / System

2. struktura

3. schemat

4. układ

5. schemat

6. system

7. struktura

8. model

9. schemat

10. układ / system

11. system

12. układ

strona 58, zadanie 2

Ekologia bada biosferę.

Ekologia zajmuje się ekosystemami.

Ekosystem składa się z biocenozy i biotopu.

Sozologia zajmuje się ochroną ekosystemów.

Antroposfera to część biosfery.

Ekosystem jest fragmentem biosfery.

strona 27, struktury językowe

1. występuje

2. występujący

3. posiada

4. posiadający

5. charakteryzuje się

6. charakteryzujący się

7. wyróżnia się

8. wyróżniający się

9. odznacza się

10. odznaczający się

11. powstaje

12. powstający

13. powstał

14. tworzy się

15. tworzący się

strona 19, zadanie 3

1a służy

2a używane

3a stosowane

4a wykorzystywane

5a o

6a bada

7a zajmuje się

8a polega

9a miejsce

10a zachodzi

11a przebiega

12a następuje

 

1b służące

2b używane

3b stosowane

4b wykorzystywane

 

6b badająca

7b zajmująca się

8b polegający(e)

9b mający(e) miejsce

10b zachodzący(e)

11b przebiegający(e)

12b następujący(e)

strona 36, zadanie

I. dziedzina nauk humanistycznych

3. archeologia

II. dziedzina nauk społecznych

5. socjologia

14. psychologia

dziedzina nauk ekonomicznych

15. ekonomia

18. finanse

dziedzina nauk prawnych

10. prawo

III. dziedzina nauk matematycznych

12. matematyka

dziedzina nauk fizycznych

2. astronomia

dziedzina nauk chemicznych

8. biochemia

IV. dziedzina nauk biologicznych

7. mikrobiologia

dziedzina nauk o Ziemi

13. oceanologia

V. dziedzina nauk technicznych

6. mechanika

16. energetyka

VI. dziedzina nauk rolniczych

4. agronomia

11. zootechnika

VII. dziedzina nauk medycznych

1. stomatologia

9. medycyna

dziedzina nauk farmaceutycznych

17. toksykologia

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów