Mapa podręcznika

4

Spis wykładów

5

Zamiast wstępu

6

Nasza strona motywacyjna

8

CZĘŚĆ I. WYKŁADY OTWARTE

9

Wykład wstępny. Zacznijmy od wędki, czyli skuteczne czytanie i rozumienie tekstu

9

Wykład 1. O definiowaniu, część I

16

Wykład 2. O definiowaniu, część II

26

Repetitio est mater studiorum 1

33

Wykład 3. O klasyfikowaniu

36

Wykład 4. O analizowaniu

45

Repetitio est mater studiorum 2

54

Wykład 5. O zależnościach

57

Wykład 6. O przyczynie i skutku

65

Repetitio est mater studiorum 3

73

Wykład 7. O porównywaniu

76

Wykład 8. O przedstawianiu danych

87

Repetitio est mater studiorum 4

98

Wykład 9. O opisie procesu

101

Wykład 10. O poznaniu naukowym

113

Repetitio est mater studiorum 5

124

Repetitio est mater studiorum 6

127

CZĘŚĆ II. WUJCIO DOBRA RADA

129

Rada 1. O kolokacjach, czyli jak poprawnie łączyć słowa

129

Rada 2. O Głębokim (Ukrytym) Internecie, czyli jak szukać informacji

131

Rada 3. Jak zrobić dobre notatki

133

Rada 4. Jak przygotować dobrą prezentację

136

CZĘŚĆ III. ANTOLOGIA TEKSTU NAUKOWEGO

137

1. Rozprawa naukowa

137

2. Monografia naukowa

138

3. Wykład

140

4. Artykuł popularnonaukowy

142

5. Artykuł naukowy (preprint)

143

6. Podręcznik akademicki

147

Praca zaliczeniowa

149

Dyplom ukończenia kursu polskiego języka naukowego

152

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów