Repetitio - dodatkowe ćwiczenia

Animacja pozwala na obejrzenie wielu dynamicznych obrazów ilustrujących czasowniki wyrażające zmiany danych.

Zadaniem studenta jest obejrzenie animacji i na podstawie zawartych w niej informacji ułożenie zdań ze słowami: odsetek, dane, wynosić - wynieść oraz wykres.

Dla nauczyciela

Wykład 9 i 10

Wykład 5 i 6

Wykład 3 i 4

Wykład 0 (wstępny), 1 i 2

Zadaniem studenta jest budowanie zdań wyrażających trendy z synonimami
lub antonimami oraz nazywanie obiektów. 

WYKŁAD 8. Przedstawianie danych

8.1. Wykład 8. O przedstawianiu danych. Struktury językowe (1+2). Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest budowanie zdań o różnicach i podobieństwach na podstawie wskazówek.

WYKŁAD 7. Porównywanie

7.1. Wykład 7. O porównywaniu. Ćwiczenia (ppt)

Zadaniem studenta jest połączenie słów z obrazkami.

Zadaniem studenta jest połączenie punktów na wykresie i zdań.

Zadaniem studenta jest pogrupowanie czasowników wyrażających trendy w oparciu o kryterium czasu gramatycznego i aspektu.

Celem animacji jest powtórzenie struktur językowych wyrażających różnice i podobieństwa.

Zadaniem studenta jest wybranie jednego z 3 słów tak, by powstał analityzm werbo-nominalny pasujący do kontekstu.

Zadaniem studenta jest porządkowanie zdań zawierających porównania.

Zadaniem studenta jest dopasowanie pojawiających się rzeczowników
do podanych czasowników, by utworzyć poprawne analityzmy werbo-nomianalne.

7.4. Wykład 7. O porównywaniu. Analityzmy werbo-nominalne (2). Ćwiczenie online

8.4. Wykład 8. O przedstawianiu danych. Struktury językowe. Ćwiczenie online (3)

8.3. Wykład 8. O przedstawianiu danych. Struktury językowe. Ćwiczenie online (2)

8.2. Wykład 8. O przedstawianiu danych. Struktury językowe. Ćwiczenie online (1)

7.2. Wykład 7. O porównywaniu. Struktury językowe. Ćwiczenie online

7.3. Wykład 7. O porównywaniu. Analityzmy werbo-nominalne (1). Ćwiczenie online

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów