Autorska prezentacja podręcznika

Okładka zaprojektowana przy użyciu zasobów z portalu Freepik.com.

 Z recenzji dr hab. Anny Seretny, prof. UJ

     Łowcy słów to nowa, niezwykle ciekawa i bardzo cenna pomoc do nauki języka polskiego jako obcego. Jest to książka dla wszystkich uczących się, którzy poznawszy język codzienny, zapragnęliby wybrać się w leksykalną podróż w świat nauki. Podręcznik ten znakomicie wprowadza w meandry słownictwa tematycznego i to w niecodzienny w glottodydaktyce sposób, a mianowicie poprzez lekturę odpowiednio dobranych tekstów popularnonaukowych z różnych dziedzin. "Złowione" w nich słowa, zwroty, wyrażanie mają umożliwić leksykalnym podróżnikom poznanie świata nauki i pozwalać im z większą śmiałością i pewnością wypowiadać się na temat jego najnowszych osiągnięć.

     Podręcznik zdumiewa bogactwem, pomysłowością i różnorodnością ćwiczeń, zwłaszcza słownikowych. Ich obecność zapewni uczącym się wielokrotny i zróżnicowany kontakt z materiałem leksykalnym, tak ważny na poziomie B. Wydaje się, że po ich wykonaniu słów im nie zabraknie.

Gdzie kupić

Rozdział XV i powtórka końcowa

Spis treści

Przykładowy rozdział do pobrania

Rozdział XIII i XIV

Rozdział XI i XII

Rozdział IX i X

Rozdział VII i VIII

Rozdział V i VI

Rozdział III i IV

Wskazówki, rozdział I i II

     Jest to książka skierowana do szerokiego grona odbiorców: każdego, kto chciałby przekroczyć granicę języka codziennej komunikacji, by poznać mowę bardziej wyrafinowaną, która pozwala na werbalizację różnych form aktywności intelektualnej oraz komunikowanie się na aktualne, ciekawe tematy ze świata współczesnej nauki.

     Jest to propozycja dla tych cudzoziemców, którzy chcieliby odkryć nowe, niekonwencjonalne treści, rozwinąć swój język w ambitnym kierunku (wychodząc poza jego kolokwialną odmianę) oraz interesują się najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Studiologia & Łowcy słów

Strona internetowa podręczników jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie materiałów zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.

Treść licencji jest dostępna na stronie

Studiologia & Łowcy słów